Maximale hypotheek berekenen?
Figlo

Adviesgesprek aanvragen

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Koudijs hypotheken en pensioenen is een financieel dienstverlener, ook wel ‘intermediair’ genoemd.

Wij behartigen uw belangen bij banken en verzekeraars.

Wij geven u advies over welk financieel product (of producten) het beste aansluit op uw wensen en doelstellingen en uw persoonlijk situatie.

Naast advies, zorgen wij voor het afsluiten van het door ons geadviseerde hypotheek- of pensioenproduct. Wij werken samen met ongeveer 25 banken en verzekeraars.

Dit privacy statement is opgesteld om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van ons beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verzameld, zorgvuldig bewaard en doorgegeven aan relevante organisaties waar wij mee samenwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van de door u verstrekte opdracht tot dienstverlening verwerken wij de onderstaande gegevens:

Uw identificatiegegevens zoals: naam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, Burgerservicenummer (bsn), kopie van identiteitsbewijzen.
Contactgegevens zoals: adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
Gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus onze diensten te kunnen leveren.
Om u te kunnen adviseren over financiële producten (adviseren)
Om een financieel product voor u te kunnen afsluiten (bemiddelen)
Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
Om uw (financiële) risico’s te kunnen beoordelen
Voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over financiële producten en onze dienstverlening.
Om onze administratie te kunnen voeren

Welke geldige redenen (grondslagen) zijn van toepassing om uw gegevens te verwerken?

Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
De toestemming die u geeft tot het verwerken van uw gegevens voor specifieke doeleinden
Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. Onze belangen houden verband met de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden van onze klantrelatie en het u eventueel informeren via direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor onze dienstverlening. Na het tot stand komen van een financieel product via onze bemiddeling hebben wij naast een wettelijk zorgplicht ook een wettelijke bewaartermijn van uw dossier van 5 jaar.

Met welke partijen delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens aan anderen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en verlenen van onze diensten, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:

Financiële instellingen zoals banken, verzekeraars of serviceproviders bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
Notarissen, advocaten, accountants, taxatiebureau ’s (in voorkomende gevallen);
Mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard via speciale software van een marktleider op het gebied van ICT-dienstverlening.

Toegang tot de gegevens via deze software is geregeld door middel van een 2- stappen verificatie (denk hierbij aan dezelfde werkwijze als bij online inloggen bij uw bank)

Het gebruik van onze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Google Analytics

Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dat geldt ook voor de volgende onderwerpen:

Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
Beperking van uw persoonsgegevens;
Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl